مرکز مشاوره و تن درمانی مشیانه
Slider
 

گروهی از متخصصان آموزش دیده و مشاوران با تجربه که به منظور کمک به افراد با طیف وسیعی از مشکلات، دوره دیده اند، در مرکز مشغول ارائه خدمات هستند.

همکاران ما در مرکز مشاوره مشیانه

 

مرکز تن درمانی

مرکز تن درمانی


مشاور و روانشناس

مشاور و روانشناس


روانشناس بالینی

روانشناس بالینی و فردی


 
 

درباره مرکز مشیانه

روان شناسی فرصت شناسایی و تغییر نشانگان رفتارها جریانهایی که زندگی معنادار افراد و عملکرد سازنده ی سازمانها را تحت تاثیر قرار داده, فراهم می آورد.

درمانهای روان شناختی, به دنبال تغییر صورت مسئله نیستند, بلکه نگاه فرد را به مسائل و چالش های محیطی دگرگون میکنند تا با کشف و تقویت ابعاد ناشناخته ی شخصیتش, برای رویارویی و ایجاد تغییر توانمند شود

متخصصان مرکز مشیانه با تلاشی آگاهانه و متعهدانه نسبت به تک تک مخاطبین خود در پی ارائه ی بهترین و تخصصی ترین دانش مرتبط با هر گروه میباشد.


برنامه ها برگزاری کارگاهها

home_coaching_subheader_icon_2

مشاوره حضوری

میدانی، سلامتی یعنی خوشحال ماندن در همه ابعاد زندگی میدانی، سلامتی ایجادی است نه ارثی میدانی، سلامتی وابسه به کسب مهارت است میدانی، سلامتی مسیر است نه هدف چقدر در این مسیر هستی؟ ما شما را به تجربه متفاوتی از این مسیر دعوت میکنیم... مسیر مشیانه... مسیر رفاه و بهزیستی هوشمند

home_coaching_subheader_icon_3

مشاوره تلفنی

کمک حرفه ای زمان ندارد بی زمانی مشاوره حرفه ای و دسترسی پذیری دائمی به مشاوران حرفه ای را با صدای مشاور ما تجربه کنید.

home_coaching_subheader_icon_2

تن آزمایی - روان آزمایی

توازن... کم باری یا بیش باری نیست توازن... بارگذاری بهینه تن و روان است تا به حال به بارهای ذهنی و بارهای بدنی خود فکر کرده اید؟ روش ها و فنون بارسنجی ذهنی و بدنی مشیانه را تجربه کنید تا سبک بمانید

home_coaching_subheader_icon_3

لایف کوچینگ

می خواهی همه خودت را داشته باشی... از کوچک شروع کنی و به بزرگ فکر کنی.. انتخاب کنی و انتخاب نشوی؟ با آنچه داری ثروتمند شوی؟ و همه داشته های ندیده ات را ببینی؟ لایف کوچینگ شما را به همه خودتان و تمام داشته هایتان راهنمائی می کند

home_coaching_subheader_icon_2

روانشناسی صنعتی سازمانی

شاغل هستید ؟ میدانی مهمترین سرمایه هر شاغل کار و بار اوست؟ میخواهی محیط شغلت جایگاه تجارب و حس های مشترک باشد؟ برای پاسخ به میدانی ها و رسیدن به میخواهی ها دنیای شغلتان را از منظر روانشناسی صنعتی / سازمانی ببینید تا کار به کارتان بیاید